free_form

Vastuuvapauslauseke

1. Alla on selitys tässä vastuuvapauslausekkeessa käytettyjen termien tulkinnasta:
2. verkkosivu: kukin verkkosivu, johon julkaisija sisällyttää hyperlinkin tähän vastuuvapauslausekkeeseen tarkoituksenaan soveltaa tätä vastuuvapauslauseketta kyseisellä sivulla;
3. julkaisija: verkkosivun valtuutettu julkaisija;
4. käyttö (käyttäminen): sisältää lataamisen, kirjautumisen, pyytämisen, konsultoinnin, lukemisen, katselun, kuuntelun, käsittelyn, täyttämisen (lomakkeiden), lähettämisen, kopioinnin (tilapäisesti), tallentamisen, huolinnan, jakelun, palvelujen hyödyntämisen, oikeustoimien suorittamisen (esim. oston, vuokrauksen);
5. sinä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka käyttää verkkosivua, edustettuna tai ei;
6. sisältö: sisältää muun muassa tekstejä, kuvia, hyperlinkkejä, ääntä ja / tai videoleikkeitä ja / tai muita kohteita;
7. vahinko: millainen välitön tai välillinen vahinko tahansa, mukaan lukien menetetyt tiedot ja tavarat, menetetty liikevaihto, voitto tai muu taloudellinen haitta.
8. Alla olevat määräykset koskevat verkkosivua. Käyttämällä tätä verkosivua hyväksyt tämän vastuuvapauslausekkeen.
9. Julkaisija tekee kaikkensa päivittääkseen ja / tai täydentääkseen verkkosivun sisältöä säännöllisesti. Tästä huolellisuudesta ja huomiosta huolimatta sisältö voi olla epätäydellistä ja / tai virheellistä.
10. Julkaisija tarjoaa verkkosivun sisällön siinä kunnossa, jossa se todellisuudessa on, ilman takuuta tai turvaa luotettavuuden osalta, tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai muutoin. Sisältö on kokeellista ja tarkoitettu yksityiseen käyttöön.
11. Julkaisija on vastuussa mistä tahansa uhkaavasta tai oikeasti aiheutetusta vahingosta, joka johtuu, tai miltään osin liittyy verkkosivun käyttöön tai mahdottomuuteen katsoa verkkosivua.
12. Julkaisijalla on oikeus muuttaa tai lopettaa, tai olla muuttanut tai lopettanut verkkosivun harkintansa mukaan, milloin tahansa haluamallaan hetkellä, ennakkoon ilmoittaen tai ilman ennakkoilmoitusta. Julkaisija ei ole vastuussa muutosten tai lopettamisen seurauksista.
13. Tämän vastuuvapauslausekkeen mukaan julkaisija ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tiedostoista, jotka on selvästi kytketty verkkosivuun. Kytkentä ei tarkoita noiden tiedostojen valtuutusta.
14. Verkkosivun tai sen sisällön luvaton tai virheellinen käyttö saattaa johtaa teollisoikeuksien tai lain rikkomiseen yksityisyyteen, julkaisuun ja / tai viestintään liittyen sen laajimmassa merkityksessä. Olet vastuussa verkkosivulla tapahtuvasta kommunikoinnistasi.
15. Julkaisija varaa oikeuden kieltää sinulta luvan käyttää verkkosivua ja / tai käyttää tiettyjä palveluja, joita verkkosivulla tarjotaan. Julkaisija voi tämän jälkeen valvoa pääsyä verkkosivulle.
16. Suojaat julkaisijaa, hänen työntekijöitään, edustajiaan, lisenssinhaltijoita, kauppakumppaneita ja tämän vastuuvapauslausekkeen tekijää, ja turvaat heitä juridisia ja ylimääräisiä oikeudenkäyntien tuomioita vastaan jne. mukaanlukien tilintarkastajien oikeusturvakulut jne., seurauksista, jotka kolmas osapuoli on laittanut vireille liittyen suorittamaasi verkkosivun käyttöön, minkään oikeudellisen järjestelyn tai kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomiseen.

Peaks-cornflakes