free_form

Ansvarsfriskrivning

1. Nedan förklaras tolkningen av termerna som används i denna ansvarsfriskrivning:
2. webbsida: varje webbsida på vilken utgivaren inkluderar en hyperlänk till denna ansvarsfriskrivning med avsikten att tillämpa denna ansvarsfriskrivning på sidan;
3. utgivare: webbsidans godkända utgivare;
4. användning (använda): omfattar ladda, logga in, söka, rådfråga, läsa, visa, lyssna, bearbeta, fylla i (formulär), skicka, kopiera (tillfälligt), spara, vidarebefordra, distribuera, använda tjänster, genomföra rättsliga transaktioner (t.ex. köpa, hyra);
5. du: den fysiska eller juridiska person som använder webbsidan, vare sig representerad eller inte;
6. innehåll: omfattar bland annat texter, bilder, hyperlänkar, ljud- och/eller videofragment och/eller andra föremål;
7. skada: direkta eller indirekta skador oavsett slag, inklusive förlorad data och objekt, förlorad omsättning, vinst eller annan ekonomisk nackdel.
8. Nedanstående bestämmelser gäller webbsidan. Genom att använda denna webbsida, godkänner du ansvarsfriskrivningen.
9. Utgivaren gör allt för att regelbundet uppdatera och/eller komplettera innehållet på webbsidan. Trots denna omsorg och uppmärksamhet, kan innehållet vara ofullständigt och/eller felaktigt.
10. Utgivaren tillhandahåller webbsidans innehåll i samma skick som det faktiskt är, utan garanti eller skydd vad gäller tillförlitlighet, lämplighet för ett visst ändamål eller på annat sätt. Innehållet är experimentellt och avsett för privat bruk.
11. Utgivaren ansvarar inte för överhängande eller faktiskt orsakad skada som härrör från eller på något sätt är kopplad till användningen av webbplatsen eller omöjligheten att besöka webbplatsen.
12. Utgivaren har rätt att ändra eller avsluta, eller låta ändra eller avsluta webbsidan efter eget gottfinnande och när man så önskar, med eller utan föregående meddelande. Utgivaren ansvarar inte för följderna av ändringar eller avslut.
13. Med förbehåll för denna ansvarsfriskrivning ansvarar utgivaren inte för filer från tredje part som uppenbarligen är kopplade till webbsidan. Koppling medför inte bemyndigande av dessa filer.
14. Obehörig eller felaktig användning av webbsidan eller dess innehåll kan leda till brott mot immateriella rättigheter, eller lagstiftningen som gäller sekretess, publicering och/eller kommunikation i dess vidaste bemärkelse. Du ansvarar för din kommunikation från webbsidan.
15. Utgivaren förbehåller sig rätten att neka dig tillstånd att använda webbsidan och/eller att använda vissa tjänster som erbjuds på webbsidan. Därefter kan utgivaren övervaka tillgång till webbsidan.
16. Du ska skydda utgivare, utgivarens anställda, representanter, licensinnehavare, handelspartner och författaren till denna ansvarsfriskrivning, och säkra dem mot juridiska och utomrättsliga förfaranden, domar etc. inklusive kostnader för rättsligt skydd, revisorer etc. vidtagna av tredje part till följd av eller i samband med din användning av webbsidan, ditt brott mot juridiska konstruktioner av något slag eller tredje parts rättigheter.

Peaks-cornflakes