free_form

Ansvarsfraskrivelse

1. Nedenfor finner du en forklaring av tolkningen av begrepene som brukes i denne ansvarsfraskrivelsen:
2. Nettside: hver nettside der utgiveren har en hyperkobling til denne ansvarsfraskrivelsen, med den hensikt at ansvarsfraskrivelsen gjelder for den aktuelle siden.
3. Utgiver: autorisert utgiver av nettsiden.
4. Bruk (bruke): inkluderer laste, logge på, be om, rådspørre, lese, vise, lytte, behandle, fylle ut (om skjemaer) sende, kopiere (midlertidig), lagre, videresende, distribuere, bruke tjenestene, gjennomføre juridiske transaksjoner (f.eks. kjøpe, leie).
5. Du/deg: Den fysiske personen eller juridiske personen som bruker nettsiden, uansett om det er representert eller ikke.
6. Innhold: Inkluderer blant annet tekster, bilder, hyperkoblinger, lyd og/eller videofragmenter og/eller andre objekter.
7. Skade: Direkte eller indirekte skade uansett karakter, inkludert datatap og tap av gjenstander, tapt omsetning, fortjeneste eller annen økonomisk ulempe.
8. Beregningene nedenfor gjelder for nettsiden. Du samtykker i denne ansvarsfraskrivelsen ved å bruke nettsiden.
9. Utgiveren bestreber seg på å oppdatere og/eller komplettere innholdet på nettsiden regelmessig. Det kan likevel forekomme ufullstendig og/eller feil innhold til tross for disse bestrebelsene.
10. Utgiveren leverer innholdet på nettsiden slik det forefinnes, uten garanti eller forsikring angående pålitelighet eller egnethet for et bestemt formål. Innholdet er eksperimentelt og ment for privat bruk.
11. Utgiveren er ansvarlig for eventuell forestående skade eller reell skade som måtte oppstå grunnet bruken av nettstedet eller relatert til bruken av nettstedet, eller for eventuell utilgjengelig nettside.
12. Utgiveren har rett til når som helst å endre eller avslutte nettsiden eller få nettsiden endret eller avsluttet etter eget skjønn, uten forhåndsvarsel. Utgiveren har ikke ansvaret for konsekvenser av endringer eller avslutning av nettsiden.
13. Utgiveren er, i henhold til denne ansvarsfraskrivelsen, ikke ansvarlig for tredjepartsfiler som er koblet til nettsiden. Kobling innebærer ikke ansvar for slike filer.
14. Uautorisert eller feil bruk av nettsiden eller nettsidens innhold kan medføre brudd på intellektuelle rettigheter, eller brudd på lover angående personvern, publisering og/eller kommunikasjon i videste forstand. Du har ansvaret for din egen kommunikasjon fra nettsiden.
15. Utgiveren forbeholder seg retten til å nekte deg autorisasjon til å bruke nettsiden og/eller bruke visse tjenester som tilbys på nettsiden. Utgiveren kan derfor overvåke tilgangen til nettsiden.
16. Du vil holde utgiveren, dennes ansatte, representanter, lisensholdere, handelspartnere og forfatteren av denne ansvarsfraskrivelsen skadesløse i forhold til eventuelle rettssaker eller andre saker utenfor loven, domfellelser osv, inkludert eventuelle advokatkostnader for tredjeparter som en konsekvens av eller i forhold til din bruk av nettsiden, dersom du bryter eventuelle lover eller krenker rettighetene til tredjeparter.

Peaks-cornflakes